گروه های آموزشی پایه سوم

مطالب نوین

ارتباط واحد کارهای طرح کرامت کلاس سوم ابتدایی با کتاب های درسی

طرح کرامت کلاس سوم ابتدایی

ردیف

مهارت

واحد کار

کتاب های درسی

قرآن

(پیام قرآنی)

هدیه های آسمان

بخوانیم

ریاضی

علوم تجربی

اجتماعی

1

ارتباط موثّر

خیر خواهی، امانت داری

صفحه 74

صفحه 113

درس18

درس19

درس22

درس27

درس8

درس9

درس10

درس19

مساله4ص148

-

-

2

روابط بین فردی

حُسن ظن

-

-

درس7

-

-

 

-

3

شرافت

حیا

-

درس5

درس16

 

-

-

-

4

همدلی

دوستی، مدارا

صفحه 65

درس3

درس1

درس6

-

-

خانواده آقای هاشمی صفحه5

5

انضباط اجتماعی

مشارکت، مسئولیت پذیری

صفحه65

درس6

درس13

درس3-درس4

درس5-درس11

درس12-درس13

درس14-درس15

درس16-درس18

درس22

مساله2ص17

مساله2و5ص87

مساله8ص171

مساله29ص191

فصل1

فصل7

فصل8

خبر مهم (ص3)

به سوی شیراز (ص11)

محیط زیست(ص50)

6

عزّت نفس

مناعت طبع

-

درس14

درس20

-

-

-

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم فروردین 1391ساعت 11:29 بعد از ظهر  توسط مسجدی  |